Call for Entries

Home > Press > Call for Entries > Serbian
Konkurs za internacionalno takmičenje u dizajnu A' Design Award & Competition

Konkurs za internacionalno takmičenje u dizajnu A' Design Award & Competition
A' Design Award & Competition je vodeće međunarodno godišnje takmičenje u dizajnu. The A' Design Priznanja su podeljena na veliki broj oblasti, kako bi predstavili što više dizajnera iz celog sveta i iz što više disciplina. Radovi prijavljeni na takmičenje će biti revidirani od strane anonimnog žirija sastavljenog od iskusnih akademika, uvaženih novinara i profesionalaca. A' Design Award & Competition nudi slavu, prestiž, publicitet i međunarodna priznanja svim Pobednicima ovog takmičenja, kroz A'Design Nagradu koja se daje u čast pobedničkog dizajna.

The "A' Design Nagradaje" je sveobuhvatan komplet za nagrađeni dizajn. "A' Design Nagrada" uključuje , ali se ne ograničava na, : međunarodni sertifikat za dizajn u metalnom ramu, pozivnica za ekskluzivno gala veče u Italiji, online + offline izložba nagrađenih radova, A2 poster nagrađenog rada, godišnja publikacija najboljih radova u tvrdom povezu, specijalni 3d trofej u luksuznoj crnoj kutiji, prevod rada na dvadeset i vise jezika, kako bi zaista dopreli do međunarodne publike, ekskluzivni intervju sa pobednikom, priprema za stampu i distribucija, licenca za upotrebu "A' Design Nagrada Logoa" u daljem radu, promocija pobedničkih radova u stotinama drugih publikacija, pojavljivanje u medijima, uključivanje u " World Design Rankings" listu, takođe i pristup daljem marketingu i PR-u.

A’ Design Nagrada & Takmičenje je ustanovljeno kako bi se promovisao i prepoznao najbolji dizajn u svim zemljama i u svim disciplinama. Glavni cilj ovog takmičenja je stvaranje globalne svesti o dobroj praksi i principima, isticanjem najboljeg dizajna u svim zemlja i svim oblastima. Krajnji cilj A’ Design Nagrada je da podstakne dizajnere in brendove širom sveta, da stvaraju superiorne prozvode i projekte koji će koristiti društvu.

A’ Design Nagrada & Takmičenje ima filantropski cilj, da unapredi društvo pomeranjem granica nauke, dizajna, kreativnosti i tehnologije. A’ Design Nagrada & Takmičenje ima za cilj kreiranje podsticaja i programa koji bi podstakli i nagradili kreativnost, originalnost u svim industrijskim sektorima. Logo A’ Design Pobednika koji dobijaju pobednički dizajni, simbolizuje originalan, funkcionalan i efikasan dizajn koji čini svet boljim mestom.

Svake godine, A'Design Nagrada se dodeljuje radovima koji se fokusiraju na inovaciji, tehnologiji, dizajnu i kreativnosti. Sve prijave se prihvataju godi do 28. Februara a rezultati se objavljuju do 15. Aprila tekuće godine. Dizajneri širom sveta se pozivaju da učestvuju sa svojim najboljim radovima, projektima i proizvodima. Radovi se prihvataju pod uslovom da su dizajnirani u poslednjih 10 godina.

Saznaj više o A' Design Nagradama
Pogledaj prezentaciju A' Design Nagrad: http://www.designaward.com
Opširna prezentacija of A' Design Priznanja: http://www.whatisadesignaward.com
Razgledaj već nagrađen dizajn: http://www.awardeddesigns.com
Pogledaj saopštenja za javnost nagrađivanih radova i projekata: http://www.press-kit.org
Pročitaj intervju sa nagrađenim pobednicima: http://www.design-interviews.com
Prijavite Vaše radove za A' Design takmičenje: https://competition.adesignaward.com/registration.php
Pogledajte World Design Rankings listu: http://www.worlddesignrankings.com
Preuzmite A' Design Award Logo & Editorial: https://competition.adesignaward.com/downloads.html

See other A' Design Award and Competition WinnersA' Design Award Presentation Submit Your Designs
 
design award logo

BENEFITS
THE DESIGN PRIZE
WINNERS SERVICES
PR CAMPAIGN
PRESS RELEASE
MEDIA CAMPAIGNS
AWARD TROPHY
AWARD CERTIFICATE
AWARD WINNER LOGO
PRIME DESIGN MARK
BUY & SELL DESIGN
DESIGN BUSINESS NETWORK
AWARD SUPPLEMENT

METHODOLOGY
DESIGN AWARD JURY
PRELIMINARY SCORE
VOTING SYSTEM
EVALUATION CRITERIA
METHODOLOGY
BENEFITS FOR WINNERS
PRIVACY POLICY
ELIGIBILITY
FEEDBACK
WINNERS' MANUAL
PROOF OF CREATION
WINNER KIT CONTENTS
FAIR JUDGING
AWARD YEARBOOK
AWARD GALA NIGHT
AWARD EXHIBITION

MAKING AN ENTRY
ENTRY INSTRUCTIONS
REGISTRATION
ALL CATEGORIES

FEES & DATES
FURTHER FEES POLICY
MAKING A PAYMENT
PAYMENT METHODS
DATES & FEES

TRENDS & REPORTS
DESIGN TRENDS
DESIGNER REPORTS
DESIGNER PROFILES
DESIGN INTERVIEWS

ABOUT
THE AWARD
AWARD IN NUMBERS
HOMEPAGE
AWARD WINNING DESIGNS
DESIGNER OF THE YEAR
MUSEUM OF DESIGN
PRIME CLUBS
SITEMAP
RESOURCE

RANKINGS
DESIGNER RANKINGS
WORLD DESIGN RANKINGS
DESIGN CLASSIFICATIONS
POPULAR DESIGNERS

CORPORATE
GET INVOLVED
SPONSOR AN AWARD
BENEFITS FOR SPONSORS

PRESS
DOWNLOADS
PRESS-KITS
PRESS PORTAL
LIST OF WINNERS
PUBLICATIONS
RANKINGS
CALL FOR ENTRIES
RESULTS ANNOUNCEMENT

CONTACT US
CONTACT US
GET SUPPORT

Follow us : Twitter Twitter | Twitter Facebook | Twitter Google+.
Share |