Call for Entries

Home > Press > Call for Entries > Macedonian
Повик за учество на A' Design Award & Competition натпреварувањето

Повик за учество на A' Design Award & Competition натпреварувањето
A' Design Award & Competition е водечко меѓународно годишно натпреварување за дизајн, при што победниците ги одредува жири комисија. Наградите на A' Design се класифицирани во широк спектар на креативни полиња со цел да се истакнат најдобрите дизајнери од сите земји и во сите дисциплини. Пријавите за натпреварувањето се внимателно разгледувани и анонимно оценувани од влијателен жири-панел составен од искусни академици, истакнати членови на печатот и докажани професионалци. A' Design Award & Competition ветува слава, престиж, публицитет и меѓународно признание за сите победници на A' Design Award преку A' Design наградата која се доделува за да се величаат наградените дизајни.

"A' Design наградата"е доста посакуван и сеопфатен комплет за наградените дизајни. " A' Design наградата" вклучува, но не е ограничена на: меѓународен сертификат за совршенство во дизајнирањето во метална рамка, покана за ексклузивната гала-вечера во Италија, онлајн + офлајн изложба на наградените проекти, А2 постер на наградените проекти, објавување во годишното печатено издание со најдобрите проекти, специјални 3D печатени метални трофеи во луксузна црна кутија, превод на проектот на 20+ јазици со цел вистински да се допре до меѓународната публика, ексклузивно интервју со победникот, подготовка и дистрибуција на соопштенија за печат, лиценца за користење "A' Design Award Winner Logo" во вашата комуникација, промоција на наградените дела во илјадници други публикации, настапи во медиуми преку нашите медиумски партнери, вклучување во World Design Rankings, како и пристап до други маркетинг и ПР алатки.

A’ Design Award & Competition е формирана за промоција и да се оддаде признание на најдобрите дизајнерски дела во сите земји и во сите креативни дисциплини. Примарна цел на A’ Design Award & Competition е да се создаде глобална свест и разбирање за практиките и принципите на добриот дизајн преку истакнување на најдобрите дизајни во сите земји и во сите индустриски полиња. Крајната цел на A’ Design Awards е да им помогне на дизајнерите и брендовите ширум светот да креираат супериорни производи и проекти кои се од корист за општеството.

A’ Design Award & Competition има филантропска цел да го напредне општеството преку проширување на границите на науката, дизајнот, креативноста и технологијата. А` Design натпреварот цели кон креирање мотивациони програми за да се поттикне и награди креативноста, оригиналните идеи и создавањето концепти во сите индустриски сектори. Логото за "Добитник на А` Design Награда”, кој го добиваат победничките дизајни, ги истакнува оригиналните, функционалните и ефикасните дизајни, кои помагаат  светот да стане подобро место за живеење.

Секоја година, проектите насочени кон иновација, технологија, дизајн и креативност се наградуваат со A' Design Award. Пријавите се прифаќаат годишно до 28 февруари а резултатите се објавуваат секоја година на 15 април. Дизајнерите ширум светот се повикани да земат учество во рангирањето преку пријавување на своите најдобри дела, проекти и производи. Пријавите се прифаќаат доколку се дизајнирани во последните 10 години.

Дознај повеќе за A' Design Awards
Проверете ја презентацијата на A' Design Awards : http://www.designaward.com
Подлабока презентација на A' Design наградите : http://www.whatisadesignaward.com
Проверете ги наградуваните дизајни : http://www.awardeddesigns.com
Пристапете кон Прес изданијата на наградуваните дела и проекти : http://www.press-kit.org
Прочитајте ги интервјуата со наградуваните дизајнери : http://www.design-interviews.com
Пријавете ги вашите дела на A' Design Awards натпреварот : https://competition.adesignaward.com/registration.php
Видете го World Design Rankings : http://www.worlddesignrankings.com
Симнете го логото на A Design Awards и Редакциските Слики: https://competition.adesignaward.com/downloads.html

See other A' Design Award and Competition WinnersA' Design Award Presentation Submit Your Designs
 
design award logo

BENEFITS
THE DESIGN PRIZE
WINNERS SERVICES
PR CAMPAIGN
PRESS RELEASE
MEDIA CAMPAIGNS
AWARD TROPHY
AWARD CERTIFICATE
AWARD WINNER LOGO
PRIME DESIGN MARK
BUY & SELL DESIGN
DESIGN BUSINESS NETWORK
AWARD SUPPLEMENT

METHODOLOGY
DESIGN AWARD JURY
PRELIMINARY SCORE
VOTING SYSTEM
EVALUATION CRITERIA
METHODOLOGY
BENEFITS FOR WINNERS
PRIVACY POLICY
ELIGIBILITY
FEEDBACK
WINNERS' MANUAL
PROOF OF CREATION
WINNER KIT CONTENTS
FAIR JUDGING
AWARD YEARBOOK
AWARD GALA NIGHT
AWARD EXHIBITION

MAKING AN ENTRY
ENTRY INSTRUCTIONS
REGISTRATION
ALL CATEGORIES

FEES & DATES
FURTHER FEES POLICY
MAKING A PAYMENT
PAYMENT METHODS
DATES & FEES

TRENDS & REPORTS
DESIGN TRENDS
DESIGNER REPORTS
DESIGNER PROFILES
DESIGN INTERVIEWS

ABOUT
THE AWARD
AWARD IN NUMBERS
HOMEPAGE
AWARD WINNING DESIGNS
DESIGNER OF THE YEAR
MUSEUM OF DESIGN
PRIME CLUBS
SITEMAP
RESOURCE

RANKINGS
DESIGNER RANKINGS
WORLD DESIGN RANKINGS
DESIGN CLASSIFICATIONS
POPULAR DESIGNERS

CORPORATE
GET INVOLVED
SPONSOR AN AWARD
BENEFITS FOR SPONSORS

PRESS
DOWNLOADS
PRESS-KITS
PRESS PORTAL
LIST OF WINNERS
PUBLICATIONS
RANKINGS
CALL FOR ENTRIES
RESULTS ANNOUNCEMENT

CONTACT US
CONTACT US
GET SUPPORT

Follow us : Twitter Twitter | Twitter Facebook | Twitter Google+.
Share |